Kurs na żurawie HDS

Kurs na operatora żurawia HDS

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie szkoleń HDS. Służymy fachowością i profesjonalizmem, którym chętnie dzielimy się z osobami zainteresowanymi praca w tej branży. Szkolenie jest dwuetapowe- teoretyczne oraz praktyczne. Po ukończeniu szkolenia, każdy kursant zdobywa wiedzę o danej maszynie wraz z jej zastosowaniami w praktyce. Zdobywa umiejętności operatora HDS poszerzone o zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz poznaje działanie i konserwację maszyn.  Do szkolenia może przystąpić każda osoba pełnoletnia, która okaże zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w tym zawodzie. Szkolenie kończy się państwowym egzaminem, który uprawnia do obsługi maszyn HDS na terenie kraju oraz w Unii Europejskiej. Uprawnienia wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Są one wydawane dożywotnio. Serdecznie zapraszamy do współpracy z nasza firmą. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie do zawodu oraz udzielamy kompetentnych porad w zakresie zastosowania maszyny w praktyce.